Dyma wahoddiad: i ddathlu garddio trwy’r Gymraeg, a’r Gymraeg trwy arddio!

Sut i gymryd rhan:

– Defnyddiwch yr hashnod #geirfagarddio unrhyw bryd wrth rannu lluniau neu sylwadau am eich garddio

– Defnyddiwch Air Yr Wythnos i rannu llun neu sylwad.

– Helpwch ni i gasglu adnoddau Cymraeg am arddio, a rhowch wybod i ni am grwpiau, mudiadau neu gwmnïau sy’n hybu garddio trwy’r Gymraeg – falle hoffan nhw fod yn bartneriaid?

Rhagor o newyddion i ddod – danfonwch neges i ni os hoffech glywed mwy…