Ydych chi’n hoffi garddio? Ac yn hoffi siarad Cymraeg? Prosiect syml yw Geirfa Garddio, gyda’r nod o gysylltu garddwyr a’i gilydd – i ddathlu ein gerddi a’r iaith Gymraeg.

Trwy rannu adnoddau ac ymchwilio gyda’n gilydd gallwn dyfu ein geirfa – yr un pryd a’n planhigion!

Rydym yn ymestyn croeso mawr i ddysgwyr, ac yn edrych ymlaen yn arw i glywed am eich gardd – lle bynnag yn y byd rydych yn byw.

Mae gan arddwyr siawns i hybu dyfodol cynaliadwy, felly mae Geirfa Garddio yn falch i gefnogi garddio sydd yn gofalu am fywyd gwyllt, y pridd, crefftau naturiol a thyfu bwyd.