A hoffech eich grŵp, mudiad neu gwmni fod yn bartner i brosiect Geirfa Garddio? Mae’n rhad ac am ddim!

Os ydych chi rhywsut yn hybu garddio trwy’r iaith Gymraeg, dyna’r cwbl sydd angen. Bydd eich manylion yn ymddangos ar y dudalen yma er mwyn i arddwyr brwdfrydig eich darganfod.

Danfonwch neges i ni yn cynnwys enw eich mudiad, eich gwefan, a brawddeg yn disgrifio sut rydych yn hybu garddio yn y Gymraeg.

Bydd y rhestr gyntaf yn ymddangos ar y dudalen yma ar 3 Gorffenaf 2017. Cysylltwch â ni cyn hynny!